Eat's Time

35-45 min
Plates
Pizzas
Burgers
Classic sandwiches
Royal sandwiches
Tex mex
Desserts
Softs

Plates

 • Избор на: Kebab, Chicken tandoori, Curry, Steak, Merguez и още.
  14,17 €
 • Избор на: Kebab, Chicken tandoori, Curry, Steak, Merguez и още.
  16,77 €

Pizzas

 • Tomatoes, double mozzarella, olives.
  10,00 €
 • Tomatoes, mozzarella, bell peppers, fresh tomatoes, onions, mushrooms, olives.
  10,00 €
 • Tomatoes, mozzarella, merguez, bell peppers, olives, egg.
  10,00 €
 • Tomatoes, mozzarella, ham, ground meat, mushrooms.
  10,00 €
 • Tomatoes, mozzarella, merguez, chorizo, bell peppers.
  10,00 €
 • Barbecue, mozzarella, kebab, potatoes, egg.
  10,00 €
 • Crème fraîche, lardon, potatoes, reblochon.
  10,00 €
 • Crème fraîche, ground meat, potatoes.
  10,00 €
 • Crème fraîche, mozzarella, honey goat cheese.
  10,00 €
 • Crème fraîche, mozzarella, chicken, onions, potatoes.
  10,00 €
 • Crème fraîche, mozzarella, goat cheese, turkey ham.
  10,00 €
 • Tomatoes, mozzarella, turkey ham, mushrooms, olives.
  10,00 €
 • Tomatoes, mozzarella, tuna, bell peppers, olives.
  10,00 €
 • Tomatoes, mozzarella, egg, ground meat, mushrooms.
  10,00 €
 • Tomatoes, mozzarella, goat cheese, Roquefort, blue cheese.
  10,00 €
 • Tomatoes, mozzarella, ham, lardons, chorizo.
  10,00 €
 • Barbecue, mozzarella, merguez, ground meat, potatoes.
  10,00 €
 • Crème fraîche, mozzarella, salmon, lemon.
  10,00 €
 • Crème fraîche, ham, egg, mushrooms.
  10,00 €
 • Crème fraîche, mozzarella, chicken, lardons, potatoes.
  10,00 €
 • Crème fraîche, mozzarella, lardons, ham, egg.
  10,00 €

Burgers

 • 2 patties, 2 cheeses, salad, tomato, onions.
  9,10 €
 • 2 patties, 2 cheeses, potato patty, egg salad, tomato, onions.
  10,40 €
 • Chicken patty, cheese, salad, tomato, onions.
  9,10 €
 • Fish, cheese, salad, tomato, onions.
  9,10 €
 • Patty 180g, cheese, salad, tomato, onions.
  10,27 €
 • 2 patties 180g, cheese, salad, tomato, onions.
  12,87 €
 • 2 patties, eggs, ham, cheese, salad, tomato, onions.
  14,17 €

Classic sandwiches

 • Kebab, salad, onions, fries.
  Избор на: Homemade bread, Galette, Mayonnaise, Ketchup, Algerian и още.
  9,90 €
 • Chicken curry, salad, tomatoes, onions, fries.
  Избор на: Homemade bread, Galette, Mayonnaise, Ketchup, Algerian и още.
  9,90 €
 • Tandoori chicken, salad, tomatoes, onions, fries.
  Избор на: Homemade bread, Galette, Mayonnaise, Ketchup, Algerian и още.
  9,90 €
 • Chicken, crème fraîche, salad, tomatoes, onions, fries.
  Избор на: Homemade bread, Galette, Mayonnaise, Ketchup, Algerian и още.
  9,90 €
 • 2 patties, 2 cheeses, salad, tomatoes, onions, fries.
  Избор на: Homemade bread, Galette, Mayonnaise, Ketchup, Algerian и още.
  9,90 €
 • Tenders, salad, tomatoes, onions, fries.
  Избор на: Homemade bread, Galette, Mayonnaise, Ketchup, Algerian и още.
  9,90 €
 • Cordon bleu, salad, tomatoes, onions, fries.
  Избор на: Homemade bread, Galette, Mayonnaise, Ketchup, Algerian и още.
  9,90 €
 • 2 merguez, salad, tomatoes, onions, fries.
  Избор на: Homemade bread, Galette, Mayonnaise, Ketchup, Algerian и още.
  9,90 €

Royal sandwiches

 • 2 patties, 2 cheeses, slice of goat cheese, ham, salad, tomatoes, onions, fries.
  Избор на: Homemade bread, Galette, Mayonnaise, Ketchup, Algerian и още.
  11,57 €
 • Patty, 2 cheeses, kebab, egg, salad, tomatoes, onions, fries.
  Избор на: Homemade bread, Galette, Mayonnaise, Ketchup, Algerian и още.
  12,35 €
 • Chicken mix, egg, 2 cheeses, salad, tomatoes, onions, fries.
  Избор на: Homemade bread, Galette, Mayonnaise, Ketchup, Algerian и още.
  12,35 €
 • 4 patties, 4 cheeses, egg, salad, tomatoes, onions, fries.
  Избор на: Homemade bread, Galette, Mayonnaise, Ketchup, Algerian и още.
  13,65 €
 • Tenders, cordon bleu, nuggets, laughing cow, salad, tomatoes, onions, fries.
  Избор на: Homemade bread, Galette, Mayonnaise, Ketchup, Algerian и още.
  12,87 €
 • 5 patties, 5 cheeses, salad, tomatoes, onions, fries.
  Избор на: Homemade bread, Galette, Mayonnaise, Ketchup, Algerian и още.
  13,00 €
 • Patty, merguez, kebab, 2 cheeses, salad, tomatoes, onions, fries.
  Избор на: Homemade bread, Galette, Mayonnaise, Ketchup, Algerian и още.
  13,00 €
 • Kebab, egg, cordon bleu, 2 cheeses, salad, tomatoes, onions, fries.
  Избор на: Homemade bread, Galette, Mayonnaise, Ketchup, Algerian и още.
  13,00 €
 • 2 patties, 2 cheeses, chorizo, lardon, salad, tomatoes, onions, fries.
  Избор на: Homemade bread, Galette, Mayonnaise, Ketchup, Algerian и още.
  11,57 €
 • Patty, chicken curry, 2 cheeses, salad, tomatoes, onions, fries.
  Избор на: Homemade bread, Galette, Mayonnaise, Ketchup, Algerian и още.
  12,35 €
 • Chicken, kebab, 2 cheeses, salad, tomatoes, onions, fries.
  Избор на: Homemade bread, Galette, Mayonnaise, Ketchup, Algerian и още.
  12,35 €
 • Cordon bleu, chicken, 2 cheeses, salad, tomatoes, onions, fries.
  Избор на: Homemade bread, Galette, Mayonnaise, Ketchup, Algerian и още.
  12,87 €
 • Chicken tandoori, 2 cheeses, egg, ham, bell peppers, salad, tomatoes, onions, fries.
  Избор на: Homemade bread, Galette, Mayonnaise, Ketchup, Algerian и още.
  12,87 €
 • 2 patties, 2 cheeses, egg, ham, boursin, salad, tomatoes, onions, fries.
  Избор на: Homemade bread, Galette, Mayonnaise, Ketchup, Algerian и още.
  11,57 €
 • Cordon bleu, 2 patties, 2 cheeses, egg, salad, tomatoes, onions, fries.
  Избор на: Homemade bread, Galette, Mayonnaise, Ketchup, Algerian и още.
  11,57 €

Tex mex

 • Served with fries.
  10,27 €
 • Served with fries.
  10,27 €
 • Served with fries.
  9,10 €

Desserts

 • 4,55 €
 • 4,55 €

Softs

 • 2,47 €
 • 2,47 €
 • 2,47 €
 • 2,47 €
 • 2,47 €
 • 2,47 €
 • 2,47 €
 • 2,47 €
 • 2,47 €
 • 4,55 €
 • 4,55 €
 • 4,55 €

За ресторанта

Часове за доставка

Понеделник
11:00 - 22:00
Вторник
11:00 - 22:00
Сряда
11:00 - 22:00
Четвъртък
11:00 - 22:00
Петък
11:00 - 22:00
Събота
11:00 - 22:00
Неделя
11:00 - 22:00

Начин на плащане

Правна информация

Eat's Time Tolbiac
rue de tolbiac 195
75013 Paris
Ние сме професионален търговец. Научи повече за това как ние и Just Eat си поделяме отговорностите към клиентите.