BoboQ Tea

Затворено за доставка
Популярни ястия
Specialities
Classic Milk Tea
Milk
Fruit Tea
Flavoured Yogurt

Популярни ястия

Brown sugar milk.
Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
6,80 €
Blueberry tea.
Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
6,50 €
Cherry tea.
Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
6,50 €

Specialities

 • Brown sugar milk.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,80 €
 • Lemon jasmine green tea.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,80 €

Classic Milk Tea

 • Assam black milk tea.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Tapioca, Brown sugar jelly, Aloe vera и още.
  6,50 €
 • Jasmine green milk tea.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Tapioca, Brown sugar jelly, Aloe vera и още.
  6,50 €
 • Caramel black milk tea.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Tapioca, Brown sugar jelly, Aloe vera и още.
  6,50 €

Milk

 • Taro milk.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,50 €
 • Coconut milk.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,50 €
 • Taro and coconut milk.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,50 €
 • Mango and coconut milk.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,50 €
 • Mango milk.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,50 €
 • Matcha milk.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,50 €
 • Melon milk.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,50 €

Fruit Tea

 • Mango tea.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,50 €
 • Passionfruit tea.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,50 €
 • White peach tea.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,50 €
 • Strawberry tea.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,50 €
 • Lychee tea.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,50 €
 • Blueberry tea.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,50 €
 • Melon tea.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,50 €
 • Green apple tea.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,50 €
 • Cherry tea.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,50 €
 • Watermelon tea.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,50 €
 • Raspberry tea.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,50 €

Flavoured Yogurt

 • Mango yogurt.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,50 €
 • Passion fruit yogurt.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,50 €
 • Strawberry yogurt.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,50 €
 • White peach yogurt.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,50 €
 • Blueberry yogurt.
  Избор на: M (50cl), L (70cl), Green tea, Black tea, Tapioca и още.
  6,50 €

За ресторанта

Часове за доставка

Понеделник
11:30 - 20:00
Вторник
11:30 - 20:00
Сряда
11:30 - 20:00
Четвъртък
11:30 - 20:00
Петък
11:30 - 20:00
Събота
11:30 - 20:00
Неделя
11:30 - 20:00

Начин на плащане

Правна информация

BoboQ Tea
Rue Gay-Lussac 1
75005 Paris
Ние сме професионален търговец. Научи повече за това как ние и Just Eat си поделяме отговорностите към клиентите.